ການປະດິດສ້າງຮ່ວມມື, ການສະແຫວງຫາຄວາມເປັນເລີດ

ການຫລອກແລະຈັດຮຽງໂລຫະທີ່ບໍ່ປອດໄພ